Internet Archive BookReader

Den Danske Krønicke som Saxo Grammaticus screff, halfffierde hundrede Aar forleden:, nu først aff Latinen udsæt, flittelige offuerseet oc forbedret, aff Anders Søffrinssøn Vedel